Mám se fajn, když na Tebe se dívám,
naše srdce spí, jenom já tě v duchu líbám.

Budu se Ti smát, přestože tvrdíš, že to nemáš ráda,
ale já vím, že můj smích Tě dostává.

Zajdeme si spolu na dvě nebo na tři píva,
v mírném opojení mi pak padáš do klína.

Víš, že Tě mám rád, vždyť i Ty mě máš ráda,
tak v čem je k čertu problém, proč ukazuješ mi záda?

REF: Až Tě příště uvidím, musím Ti to říct.
Chci být s Tebou, už nechci jenom snít.

A toho jsem se bál, neřekla jsi ano,
jenže ani ne, už mám chuť si hodit lano.

Co na tom sejde, prostě Ti dám chvíli
na rozmyšlenou, než bubny dohýří.

REF: Až Tě příště uvidím, musím Ti to říct.
Chci být s Tebou, už nechci jenom snít.