Tak nějak hádáme

Kráčíme směle po cestě dál.
Nevíme, zda nás čeká zatracení nebo ráj!
Čím víc získáváme, tím víc nám něco schází…
A moralisti dál hrách na stěnu hází.

Sny z písku stavíme,
pak mocně se divíme,
že sny se časem hroutí,
srdce se žalem rmoutí!

Vášnivě sníváme,
O tom, co nemáme.
Nepřekročíme svůj stín…
Duše tesklivě bloudí!

Tak nějak hádáme,
Co vlastně hledáme?!
Rychlostí závratnou životem spěcháme.
Tak nějak hádáme!
Koho z nás napadne?
Že dojít k cíli cest není to podstatnén

Překrásným dívkám do očí hledíme,
Při nocích bezesných jen po nich toužíme.
Vyznat jim lásku v podstatě nesvedem,
Však když je získáme, lehce je podvedem.

Poslední milenka na loži spočívá,
Na kose pod hlavou krev čerstvá ulpívá,
Vše je nám jasné, i přes to hádáme.
A tenhle scénář už záhy poznáme.

R: Tak nějak hádáme,
Co vlastně hledáme?!
Rychlostí závratnou životem spěcháme.
Tak nějak hádáme!
Koho z nás napadne?
Že dojít k cíli cest není to podstatné.